GIỚI THIỆU

VIỆN KINH TẾ XANH

Viện Kinh tế Xanh ra đời trong bối cảnh nền kinh tế phát triển kéo theo những hệ lụy tác động lâu dài lên đời sống, xã hội và môi trường. Để phát triển bền vững, Viện kết nối và tập hợp nguồn lực để thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống cho cộng đồng, cho nhân dân.

Những dự án ở nhiều ngành nghề được xúc tiến triển khai nhân rộng nhằm đem đến những giải pháp tốt nhất cho nền kinh tế.

TÌM HIỂU

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

Những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế xanh sẽ cùng tham vấn, lên kế hoạch và triển khai dự án.

ĐỐI TÁC