MÔ TẢ DỰ ÁN

  • Cổng thông tin sẽ chứa thông tin về kinh tế xã hội của các địa phương, chính sách khuyến khích đầu tư của cả trung ương lẫn địa phương và thông tin của các doanh nghiệp trên từng địa bàn.

    Kết nối các nhà đầu tư đầu tư vào các địa phương.

    Kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp.

    Hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc kết nối đối tác và nguồn lực.