MÔ TẢ DỰ ÁN

  • Hiện nay, Viện đang là đối tác của Lavi Tech Đơn vị đại diện KT trong các dự án hợp tác chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Viện cùng với Lavi Tech đang tập trung nghiên cứu các công nghệ liên quan đến Môi trường và rác thải đô thị, đặc biệt là trong các đô thị thông minh.

    Ngoài ra, Viện còn hợp tác với công ty Acela Biotech VN để Nghiên cứu xây dựng nhà máy phân vi sinh Long An với công nghệ Mỹ trong nỗ lực giảm thiểu các hoá chất sử dụng trong nông nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đồng thời giải quyết vấn đề ô nhiễm đất, nước.