MÔ TẢ DỰ ÁN

    • Thực hiện thí điểm việc kết nối đồng bộ các nguồn lực về tài chính, công nghệ, chính sách, nguồn nhân lực trong cả hai lĩnh vực công tư nhằm thúc đẩy phát triển đô thị thông minh trên địa bàn các quận 2,9, Thủ Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
    • Đơn vị duy nhất được sự cho phép của ban kinh tế TW thực hiện đề án nghiên cứu “Kết nối nguồn lực phát triển thí điểm đô thị thông minh thí điểm tại thành phốHồ Chí Minh”