MÔ TẢ DỰ ÁN

  • Hợp tác với quỹ khởi nghiệp Xanh VN & Liên Minh hợp tác xã triển khai các dự án hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

    Gói 200 tỷ đồng từ “Chương trình Khởi nghiệp Xanh trên quê hương Việt Nam” sẽ hỗ trợ cho những cử nhân, công nhân từ phố về quê, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn… muốn khởi nghiệp nhưng thiếu vốn, kinh nghiệm.