MÔ TẢ DỰ ÁN

  • Dựa trên mô hình đô thị sáng tạo và công viên khoa học

    Tạo nên khu vực đô thị sáng tạo 10000 ha ngay cạnh thành phố Hồ Chí Minh, làm nền tảng thúc đẩy cho việc phát triển kinh tế xã hội.

    Tập trung vào các ngành công nghiệp thân thiện môi trường, thích nghi với biến đổi khí hậu: Nông nghiệp, môi trường, khí hậu, công nghệ Xanh