MÔ TẢ DỰ ÁN

  • Hợp tác cùng với Green Edu thông qua chương trình Cộng sự chuỗi giá trị

    Cộng sự chuỗi giá trị hoàn thành các dự án Nông nghiệp vận dụng kiến thức và kĩ năng đa ngành như khoa học, công nghệ thông tin, kỹ thuật. Đồng thời có cơ hội tiếp cận kiến thức và phát triển kĩ năng trong các mảng:Quản trị Chiến lược;Quản trị Nhân sự;Quản trị Vận hành – Sản xuất;Marketing – Bán hàng – Thương hiệu;Kế toán – Quản lý tài chính;Ứng dụng Thông tin trong quản lý sản xuất

    Tại VCAP luôn kiến tạo môi trường học tập tích cực – nơi các cộng sự được các cố vấn dày dặn kinh nghiệm hướng dẫn, được khuyến khích đảm nhận vai trò lãnh đạo chủ động. Cộng sự chuỗi giá trị có cơ hội lựa chọn trải nghiệm các mảng nội dung khác nhau trong suốt trải nghiệm VCA